Podružnična šola Zagradec od 1. do 9. razreda: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Rebrce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Rebrce, Veliko Globoko, Zagradec.

Podružnična šola Zagradec program osnovnošolskega izobraževanja od 6. do 9. razreda izvaja še za učence  Podružnične šole Ambrus: Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primča vas, Višnje; ter Podružnične šole Krka:  Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj, Znojile pri Krki;