KONTAKTI

MATIČNA ŠOLA

Osnovna šola Zagradec
Zagradec 33
1303 Zagradec

Matična številka:
Račun pri UJP:
Davčna številka:
8865434000
SI56 0110 0600 8350 171
51808340

telefon tajništva: 01 620 74 15
elektronska pošta: tajnistvo@sola-zagradec.si
 
telefon računovodstva: 01 620 74 16
elektronska pošta: racunovodstvo@sola-zagradec.si

zbornica: 01 620 74 00
 
svetovalna služba: 01 620 74 03

knjižnica: 01 620 74 05
 
kuhinja: 01 620 74 02

Podružnična šola Krka

Krka 1A

1301 Krka

zbornica: 01 788 73 93

kuhinja: 01 788 73 92

Podružnična šola Ambrus

Ambrus 33

1303 Zagradec

zbornica: 01 780 10 88

Accessibility