KARIERNA ORIENTACIJA

KORISTNE POVEZAVE

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (srednje šole, vpis v srednjo šolo …)

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/
Poklicni kažipot (opisi poklicev)

https://www.mojaizbira.si/
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (strokovna pomoč svetovalcem na področju izobraževanja, usposabljanja, vseživljenjske orientacije)

www.ess.gov.si/NCIPS
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (opisi poklicev)

https://www.ess.gov.si/ncips/opisi-poklicev
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (e-svetovanje pri načrtovanju kariere in iskanju zaposlitve)

https://esvetovanje.ess.gov.si/
Center RS za poklicno izobraževanje

https://cpi.si/
Dijaški.net (kontaktni podatki o vseh srednjih šolah v Sloveniji in izobraževalnih programih)

https://dijaski.net/
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (štipendije)

https://www.srips-rs.si/
Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/
Sejem izobraževanja in poklicev

https://www.informativa.si/
Accessibility