DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

PREDSTAVITEV PROJEKTA

AKTUALNE AKTIVNOSTI V PROJEKTU DDK

Uspešno smo oddali in izdelali digitalno strategijo za OŠ Zagradec.

Za našo razvojno prioriteto pri strokovnih delavcih smo izbrali – strokovno podporo za spodbujanje uporabe digitalne tehnologije, ki jo bomo realizirali preko izobraževanj v okviru dveh seminarjev za dvig DDK (MOOC – Moja digitalna identiteta, MOST (MOOC) – Varna raba interneta in naprav – seminar za razvoj digitalnih kompetenc izobraževalcev na področju Digitalnih virov. Polega tega bomo izvedli 10 internih delavnic deljenja dobre prakse med strokovnimi delavci.

Za razvojno prioriteto pri učencih pa smo izbrali – digitalne kompetence, ki jih bomo realizirali s pomočjo delavnice safe.si in različnimi dejavnostmi za učence z računalniškimi vsebinami. Tudi med samim učnim procesom pri posameznih predmetih bomo uvajali spoznavanje z računalnikom, delo v slikarju, izdelava dokumenta v Wordu, izdelava predstavitev v PP, navajanje virov, elektronska komunikacija.

Ekipa DDK na OŠ Zagradec