ERASMUS+ : BODI AKTI-VEN / BODY ACTIVE

V šolskem letu 2023/24 se je na OŠ Zagradec začel izvajati projekt Erasmus+ z naslovom Bodi akti-ven oziroma Body active. Ker smo mnenja, da učenci preveč časa preživijo sede in se premalo gibljejo, želimo v njihov vsakdan uvesti priložnosti za aktivno preživljanje le-tega. Tako želimo z raznovrstnimi metodami poučevanja učence bolj motivirati za delo ter izboljšati njihovo pozornost. V času rekreativnega odmora se čim več učencev vključuje v športne in druge aktivnosti. Prav tako je izredno pomembno, da se tako učenci kot zaposleni na šoli počutijo prijetno ter da skupaj ustvarjamo pozitivno klimo.

Da bi dosegli zastavljene cilje projekta, se bodo učitelji in strokovni delavci udeležili strukturiranih tečajev in sledenja na delovnem mestu v Španiji, Italiji in Islandiji. Učenci pa bodo imeli možnost sodelovanja v izmenjavi z učenci iz Češke republike.

Tečaji in sledenje na delovnem mestu
Accessibility