MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

“Lepa beseda lepo mesto najde”

Na OŠ Zagradec smo se v letošnjem šolskem letu vključili v projekt Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo, ki poteka v okviru Izobraževalnega centra Eksena. Projekt je potekal v tednu mednarodnega dneva strpnosti (16. november). Pri projektu so sodelovali učenci 1.–9. razreda matične šole v Zagradcu, PŠ Krka in PŠ Ambrus. Otroke smo ozaveščali o pomenu strpnosti, posebno pozornost smo namenili letošnji osrednji temi – lepim besedam, ki jih lahko namenimo sošolcem, prijateljem, staršem … ter medsebojnemu prijateljstvu in spoštovanju. 

Koordinatorica: Sabina Grčman