DEL DOHODNINE (0,3 %) ZA ŠOLSKI SKLAD OŠ ZAGRADEC


Spoštovani!

Nova pravila omogočajo, da Šolskemu skladu OŠ Zagradec namenite del svoje dohodnine, kar pomeni, da lahko del vaše dohodnine (do 0,3 %) namesto državnemu proračunu donirate šolskemu skladu.

To lahko storite na naslednja načina:

V portalu eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«, v katerem kot davčno številko upravičenca navedete »51808340« in vpišete odstotek »0,3« in kliknite oddaj
vlogo.

ALI

V izpolnjen obrazec v PRILOGI: »dohodnina_os_zagradec.pdf« izpolnite še s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete razredniku.

Najlepša hvala za sodelovanje.

S prijaznimi pozdravi,

predsednica Šolskega sklada OŠ Zagradec:
Mojca Pustovrh