Arhivi Kategorije: ERASMUS+ : BODI AKTI-VEN / BODY ACTIVE

Tečaj – Team Building for School

Prva se je na pot odpravila učiteljica angleščine Barbara Tomše. V Španiji, natančneje v Barceloni, je v začetku oktobra 2023 obiskala tečaj z naslovom Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities (Team building za šole: igra in zabava, gradimo skupnosti učiteljev).

Pozitivna šolska klima, povezanost, sodelovanje učiteljev in motivacija imajo velik vpliv na učence. Prav zato se je učiteljica Barbara na tečaju izobraževala  o zabavnih in motivacijskih dejavnostih,  ki pozitivno vplivajo na razvoj občutka pripadnosti in strpnosti, sodelovanje pri delu v parih in skupinah  ter izboljšanje komunikacijskih veščin. Team building aktivnosti prispevajo tudi k boljšemu skupnemu reševanju problemov, k razvoju empatije in zaupanja ter povečujejo ustvarjalnost in samozavest.

Na tečaju so med drugim obiskali tudi Univerzo v Barceloni z njihovim edinstvenim botaničnim vrtom ter izvajali aktivnosti na prostem.

Tečaj – Effective Classroom

Po izobraževanju učiteljice Barbare je na Tenerife poletela Tanja Rajer, učiteljica dodatne strokovne pomoči. Prek tečaja Effective classroom management strategies for teachers and education staff (je pridobila nova znanja in veščine, ki jih bo uporabila pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Novo znanje bo podelila tudi med ostale pedagoške delavce. Preko tečaja je spoznala nove pristope, ki vzpostavljajo spodbudno učno okolje in gradijo kakovostne medsebojne odnose. Dobri odnosi, ki temeljijo na spoštovanju razlik, so namreč tisti, ki gradijo šolsko okolje, kjer vsi učenci dosegajo boljše učne rezultate.

Na tečaju so imeli tudi bogat spremljevalni program, kjer so raziskali naravno in kulturno dediščino otoka, na tradicionalni večerji pa okusili tudi gurmanske specialitete lokalnih ljudi.

Sledenje na delovnem mestu

Učiteljici Katja in Maruša sva med jesenskim počitnicami odpotovali v špansko mesto Sant Antoni de Vilamajor. Tam sva na šoli Joan Casas sledili vzgojiteljem in učiteljem ter spoznavali nove metode poučevanja in motiviranja učencev za delo. Predstavili sva jim tudi šolski sistem v Sloveniji in Osnovno šolo Zagradec. Vodstvo šole, učitelji in učenci so naju zelo lepo sprejeli in nama z veseljem pokazali delovanje šolskega sistema v Kataloniji. Zelo sva hvaležni, da sva lahko novo znanje pridobivali na njihovi šoli, med prijaznimi ljudmi in v sproščenem vzdušju.

Zapisali: Maruša Pust in Katja Godec

Fotografija: Arhiv šole Joan Casas

Tečaj – Mindfullness and Meditation

Naslednji se je izobraževanja na oddaljeni Islandiji udeležil naš računalnikar in učitelj Lovro Ulcej. Skozi tečaj Mindfullness and Meditation (čuječnost in meditacija) je pridobil nova znanja in prijeme za umirjanje in osredotočanje učencev na delo v razredu. Preko tečaja je spoznal nove pristope, ki vzpostavljajo mirno in spodbudno učno okolje ter spoštljive medsebojne odnose. Seznanil pa se je tudi z islandskim šolskim sistemom ter poukom na novi, moderni šoli Dalskoli v Reykjaviku. Pridobljena znanja bo podelil med ostale pedagoške delavce.

Tečaj je bil podprt tudi z bogatim spremljevalnim programom, v katerem so raziskali naravne lepote in kulturno dediščino otoka, na družabnem večeru pa okusili gurmanske dobrote učiteljev iz vseh sodelujočih evropskih držav.

Tečaj – Mindfulness and Well-being

Učiteljica Silvia Valenčič se je od 5. do 11. novembra v Madridu udeležila tečaja z naslovom Mindfulness and Well-being in the classroom: Creating a positive learning climate (Čuječnost in dobro počutje v razredu: Ustvarjanje pozitivne učne klime). Tam je spoznala različne sprostitvene in dihalne tehnike, ki nam pomagajo biti prisotni v sedanjem trenutku, ne pa razmišljati o preteklosti ali prihodnosti. Ker učitelji učence izobražujemo za poklice v prihodnosti, ki jih morda danes še ne poznamo, jih ni potrebno opremiti le z znanjem z določenega področja, ampak jih tudi opolnomočiti za prepoznavanje njihovih čustvenih stanj ter s tem, kako ta čustva izraziti na primeren način, da odrastejo v zadovoljne in odgovorne posameznike. Potrebno je ponotranjiti zavedanje, da imajo vsa naša dejanja vpliv ne le na nas osebno, temveč tudi na ljudi okrog nas. Na ta način lahko gradimo sočutje in empatijo, zmožnosti, ki lahko spreminjata svet. Pomemben del tečaja je bil tudi izkustveni projekt Contexts4Content, ki med drugim temelji na spoznavanju zgodovine, umetnosti, jezika, kulture in arhitekturne dediščine španske prestolnice ter starodavnega mesta Toledo.

TEČAJ – Innovative teaching methods for teachers

V času jesenskih počitnic se je učiteljica kemije in biologije Darja Kos Strmec udeležila tečaja na Siciliji, v Palermu. Skozi tečaj Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff (Inovativne metode poučevanja) je spoznala nove metode in pristope k poučevanju.

Uporaba inovativnih metod poučevanja je ključna veščina za učitelje. Znanstvene raziskave so pokazale, da inovativne metode in pristopi poučevanja lahko bistveno izboljšajo učni proces učencev.

Različne aplikacije kot tudi miselne igre, ki se jih je učiteljica naučila na tečaju bo uporabila pri svojih urah kemije. Novo pridobljena znanja bo podelila tudi ostalim učiteljem.

V času samega tečaja so raziskovali tudi lepote Palerma in izvajali aktivnosti na prostem, medtem ko so preizkušali aplikacije, ki so jih naredili v dopoldanskem času.