V petek, 9. septembra 2022, se je v prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici odvijala medgeneracijska prireditev »Vsi smo ena generacija«, na kateri so se predstavile generacije vseh starostnih obdobij. Na prireditvenem odru so nastopali otroci iz Vrtca Ivančna Gorica, učenci Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični, učenci Osnovne šole Stična in njene podružnične šole Višnja Gora, dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča, pevci Moškega pevskega zbora Dob, člani Kulturnega društva Dob in Kulturnega društva Harmonija, pevci Mešanega pevskega zbora Sončni žarek, člani Društva upokojencev Šentvid pri Stični, pevci in godci ljudskih pesmi Studenček ter člani Kulturnega društva Ivančna Gorica. Na slavnostni prireditvi so sodelovali tudi učenci OŠ Zagradec, ki so za gledalce pripravili tri kamišibaj predstave, deklamacijo pesmi Mali in veliki jaz avtorice Nataše Rebec Lukšič, nato pa so ob zvokih harmonike zaplesali še splet ljudskih plesov.

Dobro uro pred začetkom kulturnega programa so v srednješolski avli obiskovalcem svoje dejavnosti predstavila tudi številna občinska društva, organizacije in zavodi ter posamezniki – rokodelci.

Medgeneracijska prireditev »Vsi smo ena generacija« nas je popolnoma navdušila in v prihodnje si želimo še več tovrstnih druženj.

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof.