V letošnjem šolskem letu smo z učenci, ki imajo DSP,
v okviru šolskega projekta
razmišljali o hvaležnosti.
Otroci so strnili svoje misli in zapisali, za kaj so v svojem življenju hvaležni.

˝Hvaležnost je širjenje srca v prostor.˝

(Vir: https://www.raptas.si/misli-o-hvaleznosti/)