V soboto, 14. maja 2022, smo na OŠ Zagradec v okviru projekta »Spoznavajmo dežele« izvedli delavnice na temo »Odkrivajmo lepote Avstrije«. Na raziskovalnem dnevu je sodelovalo 62 učencev (v dejavnosti so bili vključeni učenci 5.–9. razreda matične šole). Učenci so spoznavali naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Avstrije, pomembne zgodovinske dogodke in osebnosti, avstrijsko kulinariko, glasbo in književnike ter se preko videokonference družili s slovenskimi zdomci in pripadniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Naše delo je potekalo v šestih skupinah – delavnicah, v katere so se učenci vključili po zanimanju.

Po kratkem pozdravnem nagovoru ravnateljice Barbare Maver in glavne koordinatorke Nataše Rebec Lukšič smo najprej prisluhnili zanimivemu predavanju »Avstrija in njeni Slovenci«, ki ga je za nas pripravil izr. prof. dr. Jernej Zupančič, predavatelj na Oddelku za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Naš predavatelj nam je orisal tako naravnogeografske kot tudi družbenogeografske karakteristike naše severne sosede, ki s svojo prečudovito naravno in bogato kulturno dediščino očara slehernega popotnika, ki ga pot zanese na njeno ozemlje. Spregovoril nam je tudi o pripadnikih slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, ki že od nekdaj aktivno soustvarjajo zgodovino na avstrijskih tleh ter odločno kljubujejo vsem viharjem, na katere naletijo.

Po končanem uvodnem delu je sledilo delo v delavnicah.

Geografska delavnica
Na delavnici je sodelovalo 8 učencev predmetne stopnje. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini.
Prva skupina se je prelevila v turistične organizatorje. Učenci so se seznanili z naravnimi in družbenimi značilnostmi Avstrije ter njenimi znamenitostmi in sestavili zanimiv program izleta v Avstrijo. Svoje ideje so prikazali na plakatu, ki je razstavljen v avli OŠ Zagradec.
Druga skupina je pripravila lesene dvojezične krajevne napise iz dveh območij, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti, ter obris državne meje Avstrije v barvah njene zastave.
Na koncu so učenci svoje izdelke na kratko predstavili udeležencem projekta.
Delavnico sta vodili Branka Lah in Sabina Grčman, ki sta učencem pomagali in jih usmerjali pri njihovem delu ter pripravili potrebno gradivo in pripomočke.

Glasbena delavnica

Na glasbeni delavnici je sodelovalo 7 učencev, ki so s seboj v šolo prinesli inštrumente. Spoznali so avstrijsko glasbeno dediščino, se naučili zaigrati cesarsko himno in skladbo »Beli cvet« iz muzikala »Moje pesmi, moje sanje«. Naučeno so predstavili na zaključni predstavitvi skupin. Glasbeno delavnico je vodil učitelj Žiga Jernejčič.

Likovna delavnica

Na sobotni delavnici, ki je bila posvečena odkrivanju Avstrije in njenih znamenitosti, je našo likovno-tehniško delavnico obiskala slikarka Mateja Marinko iz Stične. Pokazala nam je nekaj odličnih načinov, kako izdelati portret osebe. Izbrali smo portret avstrijskega skladatelja Mozarta ter ga izdelali v tehniki oglja.

V tehniški delavnici smo s pomočjo strojev in orodij za les izdelali družabne igre na temo Avstrija. Izdelali smo igro človek ne jezi se, spomin s sličicami znamenitosti Avstrije ter sestavljanko zveznih dežel Avstrije.

Na delavnici je sodelovalo 10 učencev. Na koncu smo izdelke razstavili in predstavili »avstrijski cesarici Mariji Tereziji«.

Učenci so pridobili nova znanja s področja likovne umetnosti, s področja obdelave lesa (žaganje, vrtanje, brušenje, piljenje, barvanje, vžiganje v les) in spoznavali Avstrijo.

Zgodovinska delavnica

Učenci zgodovinske delavnice so se pod mentorstvom učitelja Andreja Oberstarja lotili raziskovanja zgodovine Avstrije, prve državne tvorbe alpskih Slovanov – Karantanije, habsburške dinastije ter življenja predzadnjega avstrijskega cesarja Franca Jožefa in njegove žene Sisi. Udeleženci so tekom dopoldneva izdelovali plakate, katerih vsebino so kasneje predstavili na skupnem poročanju.
Delavnice se je udeležilo 10 učencev od 7. do 9. razreda.

Novinarsko-fotografska delavnica
Mladi novinarji so v okviru delavnice najprej sestavili vprašanja za naše sogovorce, s katerimi so se kasneje družili preko videokonference.
Najprej so se učenci preko videopovezave pogovarjali z gospo Pamelo Glušič, profesorico na Dvojezični zvezni trgovski akademiji Celovec, in dvema slovenskima dijakoma – Nežo in Jakobom, ki obiskujeta drugi letnik omenjene šole v Avstriji, nato pa so intervjuvali Jerico Steklasa, slovensko operno pevko, ki živi in ustvarja na Dunaju. Nazadnje so se pogovarjali še z gospodom Milanom Pikom, pripadnikom slovenske narodnostne skupnosti na avstrijskem Koroškem, ki trenutno živi na Gorenjskem, a je kot kulturni delavec zaposlen v Avstriji.
Ko so učenci končali z intervjuji, so se podali na lov za izjavami udeležencev posameznih delavnic. Zapisi intervjujev in zbrane izjave udeležencev sobotnih delavnic bodo objavljeni v zborniku »Odkrivajmo lepote Avstrije«, v šolskem časopisu Deteljica in lokalnem glasilu Klasje. Na novinarski delavnici je sodelovalo 7 učenk, delavnico pa je vodila učiteljica Nataša Rebec Lukšič.
V okviru fotografske delavnice so 4 učenci pozorno spremljali dogajanje na sobotnih delavnicah. V svoje objektive so ujeli dogajanje na zgodovinski, geografski, likovno-tehniški, kulinarični, glasbeni in novinarski delavnici ter zaključno dogajanje, kjer so učenci poročali o tem, kaj so počeli v svojih delavnicah. Za dodaten nabor fotografij je poskrbela njihova mentorica Nika Haler Metelko (nekdanja učenka OŠ Stična, sedaj dijakinja 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana).
Na koncu so odlični fotografi zbrali fotografije ter naredili izbor najlepših, primernih za objavo na spletnih straneh šole, v šolskem ali krajevnem časopisu.
Kulinarična delavnica
Kulinarično delavnico sta vodila Erika Smrke in Gašper Klemenčič. Učenci so bili glede na starost razdeljeni v dve skupini.
Prva skupina, ki jo je vodil učitelj Gašper Klemenčič, si je nadela predpasnike, saj je izvajala praktičen del delavnic. Mladi kuharji in peki so pripravili dve tipični avstrijski kulinarični specialiteti – sacher torto ter carski praženec, s katerima so se udeleženci sobotnih delavnic na zaključnem poročanju lahko malce posladkali.
Druga skupina, ki jo je vodila učiteljica Erika Smrke, pa se je prelevila v raziskovalce avstrijske kulinarike. Kulinarični detektivi so morali s pomočjo zapiskov, tabličnih računalnikov ter knjig, ki so jih imeli na voljo, temeljito raziskati izvor in zanimivosti določenih tradicionalnih avstrijskih jedi, kot so: carski praženec, sacher torta, Mozartove kroglice, dunajski zrezek, avstijski golaž s kruhovimi cmoki, bistra juha z žličniki, »štrudelj« (jabolčni zavitek) …
Po raziskovanju in zapisu so učenci druge skupine zbrano gradivo in fotografije predali učencem prve skupine, ki so nato izdelali plakate in Powerpoint na temo »Tipične avstrijske jedi«.
Na koncu delavnic sta mentorja učencem dala še zadnje napotke za predstavitev kulinarične delavnice, ki jo je popestrila tudi pokušina sacher torte ter carskega praženca.
Na kulinarični delavnici je sodelovalo 16 učencev 5.–9. razreda.

Vsi izdelki naših učencev so razstavljeni na panojih na šolskem hodniku v avli OŠ Zagradec, fotografije pa se predvajajo na šolskem prikazovalniku.

Sobotne delavnice smo zaključili s kratko predstavitvijo posameznih delavnic in ogledom razstavljenih izdelkov. Nagovorila nas je sama »Marija Terezija«, edina habsburška vladarica habsburških zveznih dežel – kartonasta lutka, katero sta s spretnimi rokami izdelali zunanja sodelavka Maja Peterlin in učiteljica Mateja Jere Grmek, glas pa ji je posodila učiteljica Vesna Zimic Gluvić. Marija Terezija nam je na kratko predstavila svoje življenje. Spoznali smo, da je bila izredno bistra, pogumna in odločna vladarica. Ali ste vedeli, da je ona uvedla obvezno osnovno šolo, zemljiški kataster in da je imela 16 otrok? Ves čas je zbrano poslušala učence in včasih kaj pokomntirala ter se izkazala tudi kot zelo praktična in prijazna gospa. Ob zaključku predstavitve delavnic so si učenci privoščili košček sacher torte in carskega praženca – slastnih avstrijskih jedi, ki so jo za nas pripravili učenci kulinarične delavnice.

Pripravili: Nataša Rebec Lukšič in Vesna Zimic Gluvić v sodelovanju z ostalimi mentorji sobotnih delavnic
Fotografije: Gabrijela Vidmar (učenka 9. a) in Nika Haler Metelko (dijakinja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana)

Nekaj vtisov udeležencev sobotnih delavnic:

Na kulinarični delavnici sem se imel zelo lepo, saj sem užival v peki sacher torte. (Maks, 8. a)

Zgodovinska delavnica mi je bila zelo všeč, saj smo delali plakat o Habsburžanih. (Benjamin, 6. a)

Za glasbeno delavnico sem se odločila, ker igram klarinet. Komaj čakam, da vrstnikom pokažemo, kaj smo se danes naučili. (Nina, 6. b)

Kulinarična delavnica mi je bila všeč, saj smo delali plakate in Powerpointe ter pekli sacher torto in šmorn. (Neli, 6. b)

Na likovni delavnici smo risali Mozartov portret in izdelovali družabne igre, kar mi je bilo všeč. (Anže, 6. b)

Na geografski delavnici smo izdelali turistični plakat, kar mi je bilo »ful fajn«! (Enya, 8. a)

Na delavnicah mi je bila najbolj všeč hrana, ki smo jo jedli. (Adam, 6. a)

Zelo mi je bila všeč predstavitev slikarke Mateje Marinko, ki nam je prikazala svoj način delanja portretov. (učiteljica Anka Švigelj Koželj)

Na delavnici mi je bilo zelo všeč to, da so se učenci likovno-tehniške delavnice zelo potrudili in natančno izdelovali družabne igre. (učiteljica Katja Tomažin)

Na delavnici mi je bilo všeč, da so bili mladi slikarji zelo pripravljeni sodelovati. V naši delavnici je bilo veliko mladih talentov. (slikarka Mateja Marinko)

Všeč mi je bilo, da sem lahko fotografiral dogajanje. (Vid, 6. a)

Najbolj mi je bilo všeč tipično avstrijsko kosilo in jabolčni zavitek, ki so ga za nas pripravile naše kuharice. (učiteljica Nataša Rebec Lukšič)