Šestošolci smo na pragu sončnega poletja obiskali Vrbo na Gorenjskem. Dan smo preživeli v družbi Franceta Prešerna, Frana Saleškega Finžgarja in Matije Čopa.