Po vrnitvi v šolo zaradi šolanja na daljavo smo 22. aprila 2021 končno izvedli šolsko tekmovanje iz matematike – KENGURU.


Na podružničnih šolah Zagradec, Krka in Ambrus se je tekmovanja udeležilo 159 učencev in učenk od 1. do 9. razreda, ki so osvojili kar 56 bronastih priznanj.

Vse matematično znanje je letos kar 17 učencev in učenk od 5.–9. razreda naše šole OŠ Stična uspešno združilo v reševanje zahtevnih nalog na področju geometrije in aritmetike.  

Skupaj so učenci osvojili 9 srebrnih in 2 zlati priznanji.

Učenci PŠ Zagradec, ki so osvojili SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE, so:

Matija Perko, 6. aZ (mentorica: D. Strah),

Enya Zupančič, 7. aZ, (mentorica: D. Strah),

Ida Strajnar Zupanc, 7. aZ (mentorica: D. Strah).

ZLATO VEGOVO PRIZNANJE sta usvojila:

Tjaž Kastelic, 5. aZ (mentorica V. Peček Janoš),

Klemen Rajer, 7.aZ (mentorica: D. Strah).

Učenec Nejc Koselj, 9. bZ (mentorica: Dragica Šteh) pa je dobitnik priznanja DIAMANTNI KENGURU, ki se podeljuje za osvojena bronasta priznanja na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru v vseh letih osnovnošolskega šolanja.

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

Aktiv matematike