2. razred, PŠ Zagradec

Šol. leto 2020/21

20. 5. – SVETOVNI DAN ČEBEL

V četrtek, 20. 5. 2021, ob svetovnem dnevu čebel, smo v 2. razredu na PŠ Zagradec imeli naravoslovni dan – DAN ČEBELE. Spoznali smo veliko novega o čebelah, njihove posebnosti in zanimivosti. Učence je še posebej navdušila predstavitev čebelarja, ki je pokazal različne pripomočke, ki jih potrebuje pri svojem delu. Sledilo je risanje čebelarske pravljice s kredo na asfalt. Učenci so se razdelili v štiri skupine ter narisali panjske končnice s čebelami, satje in čebelarja pri svojem delu. Učenci so z veseljem in ponosno sodelovali in ustvarjali čebelarsko pravljico.

Učenci 3. razreda PŠ Zagradec so komaj čakali, da ob Svetovnem dnevu čebel začnejo z ustvarjanjem. Naša naloga je bila pričarati del čebelarske pravljice, ki prikazuje prevoz čebel na pašo. Na začetku smo se v razredu o tem pogovorili in si ogledali slike ter določili, kaj bo katera skupina risala. Želeli smo prikazati, kako so to delali včasih in kako to delajo danes. Narisali smo vse od tega, kako so nekoč kranjiče nosili na pašo v posebnih krošnjah, ki so si jih oprtali na hrbet, prevažanje panjev z voli ali konji, vožnje z vlakom ter do vožnje s tovornjakom. Učenci so ustvarili res lepe in unikatne umetnine. Ogled razstave, ki je bila pred šolo in pogovor s čebelarjem pa nam je tudi ostal v zelo lepem spominu, saj smo izvedeli in videli veliko novega ter zanimivega.