Na PŠ Zagradec so petošolci sodelovali v šolskem projektu z naslovom Bilo je nekoč. Mentorici sta bili Slavka Nahtigal in Mateja Jere Grmek.

Cilj projekta in raziskovalnih nalog, ki jih izdelajo petošolci je ohranjanje naše kulturne dediščine. Učenci v svojem domačem kraju opazujejo starejše zgradbe, izdelajo raziskovalno nalogo in pripravijo razstavo starih predmetov. V avli šole imamo zbirko predmetov, ki so jih krajani podarili šoli. Najstarejši predmet do danes je žebelj, oziroma »cvek«, ki ga je podaril I. J. Rošelj. Omara pa je že precej napolnjena. V njej najdete posode in orodja, ki so jih pri delu uporabljali naši dedki in babice.