V četrtek, 7. 3. 2019, smo se učenci PŠ Zagradec, ki obiskujemo izbirna predmeta šolsko novinarstvo in literarni klub ter ju poučujeta Vesna Zimic Gluvić in Nataša Rebec Lukšič, odpravili na zanimivo ekskurzijo v Grosuplje. Najprej smo odšli na Radio Zeleni val, kjer smo spoznali delo novinarja oz. govornika na radiu. Nekaj učencev se je poskusilo tudi pred radijskimi mikrofoni, ko jih je radijska moderatorka spraševala in so povedali tudi nekaj o naši šoli. Po končanem radijskem obisku smo se odpravili na zelo poseben obisk v Dom starejših občanov Grosuplje. Pripravili smo jim kulturni program, kjer smo jim zapeli, zaigrali in recitirali. Pri tem pa so nam pomagali tudi oskrbovanci doma, ki so nam povedali veliko o življenju nekoč. Program smo zaključili s skupno pesmijo V dolini tihi. Vsi v domu, tako učenci in učitelji kot tudi starejši občani in njihovi delovni terapevti, smo se na obisku zelo zabavali in obljubili smo jim, da kmalu spet pridemo.

Zoja Jernejčič, 9. aZ

 

VTISI UČENCEV:

 

Po ekskurziji na Radiu Zeleni val smo se odpravili v Dom starejših občanov Grosuplje, kjer smo starejši generaciji pripravili nastop. Program se je začel s prečudovito pozdravno pesmijo, ki je delo učiteljice Dragice Šteh. Skozi program so nas vodile Laura Kaurin, Tjaša Zupančič in Karin Žgajnar. Na svoje harmonike so nam zaigrali Jan Pirnar, Žiga Zaletelj in Peter Hočevar. Mladinski pevski zbor PŠ Zagradec pod vodstvom učitelja Andreja Oberstarja nam je zapel dve pesmi. Inja Amon je prebrala delo, ki ga je napisala sama. Učenci, ki obiskujemo šolsko novinarstvo, smo recitirali Drobtinice Toneta Pavčka, starejši občani pa so nam zaupali svoje spomine iz otroštva in mladosti. Mislim, da so bili zaradi našega obiska srečni. Tudi nam je bilo všeč, da smo jim lahko polepšali dan.

Maja Škufca, 7.aZ

 

V domu upokojencev mi je bilo všeč, ker smo polepšali dan starejšim občanom. Ploskali so nam, odgovarjali na naša vprašanja o njihovem otroštvu, mladosti in šoli, opisovali so nam razne igre, ki so se jih igrali, na koncu pa so veselo ploskali in peli na pesem, ki so jo igrali naši učenci na harmonike. Od vseh nas so se lepo poslovili v upanju, da se še kdaj vidimo.

Inja Amon, 7.bZ

 

Bila sem vesela, saj smo razveselili kar nekaj starostnikov. Pripravili smo jim veliko točk. Recitirali smo pesmi Toneta Pavčka, igrali na harmonike in peli. Peter Hočevar je deklamiral dolgo Gregorčičevo pesem Soči, potem pa je tudi nas presenetila ena od varovank doma, ko nam je zelo doživeto deklamirala ravno tako dolgo Prešernovo pesem Nezakonska mati. Program so vodile Laura, Tjaša in Karin iz 9. razreda. Pevke mladinskega pevskega zbora smo zapele dve pesmi. Za zaključek smo vsi skupaj zapeli V dolini tihi, fantje pa so nas spremljali s harmonikami. Bilo je zelo zabavno in poučno.

Ana Urbančič Novak, 7.aZ