V skladu s sklepom o povišanju cen obrokov šolske prehrane, ki ga je preko dopisne seje dne 24.1.2018, potrdil tudi svet šole, se z dnem 1.2.2018 povišajo cene obrokov kosil za učence in sicer:

  • KOSILO (1.-5.r ) nova cena 1,90€
  • KOSILO (6.-9.r) nova cena 2,18€.

 

Ostale cene so nespremenjene.