V petek, 12. maja 2017, smo se z 19 učenci izbirnega predmeta nemščina matične šole in podružničnih šol iz Zagradca in Višnje Gore in ravnateljem g. Marjanom Potokarjem, odpravili proti soncu na Šentilj in naprej na avstrijsko Štajersko v Straß. Tam smo z učenci OŠ Rudolfa Maistra in učenci iz osnovne šole Straß gradili mostove med kulturama in jezikoma obeh narodov. Ker letos obeležujemo 300. obletnico rojstva Marije Terezije, ki je bila tudi za Slovence pomembna cesarica, so bile aktivnosti tematsko povezane z njenim časom in življenjem.

Učenci so se med seboj spoznali in zbližali s športnimi igrami in dvornim plesom iz časa Marije Terezije. Sledila je gledališka uprizoritev Marija Terezija, kjer smo izvedeli nekaj o njenem času in življenju. Svoje znanje smo preverili v kvizu Lepo je biti milijonar, šlo nam je kar dobro.

Obogateni z novimi izkušnjami in ugotovitvijo, da nam znanje nemščine pa tudi angleščine lahko dobro služi, smo se zadovoljni in prijetno utrujeni odpravili proti domu.

Preživeli smo še en malo drugačen šolski dan, ki je bil zelo intenziven, vsaj kar se tiče uporabe tujih jezikov, in ki nam bo gotovo ostal v lepem spominu. Za to čudovito priložnost se iskreno zahvaljujem sodelavcu Igorju Rajnerju, ki se je pogumno spopadal z organizacijo srečanja.

                                                          

Ivančna Gorica, 12. 5. 2017    

Alenka Kovač