Učenci  7. b PŠ Zagradec osvojili srebrno priznanje na predstavitvi turistično – projektnih nalog

V torek, 21. marca, je v Mercator centru Trebnje potekala turistična tržnica, na kateri so se v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava, ki poteka pod pokroviteljstvom Turistične zveze Slovenije, predstavili tudi učenci  7. b razreda PŠ Zagradec. Natančneje povedano – Maša Žnidaršič, Karin Žgajnar, Tjaša Zupančič, Žan Hren, Žan Strmec, Gregor Perko in Rok Hočevar so pripravili nalogo z naslovom Trikotnik Suhe krajine, v katerem so se sprehodili po poteh in znamenitostih Krke, Zagradca in Ambrusa.

Ob prihodu v Trebnje smo morali najprej opremiti naš prostor za predstavitev. Poskusili smo pričarati našo zeleno pokrajino, reko Krko, ambruške jurčke, seveda pa je dišalo tudi po dobrotah, za katere poskrbi moka iz zagraškega mlina. Pri pripravi materiala za stojnico so nam velikodušno priskočile na pomoč vse tri krajevne skupnosti, predvsem turistično društvo Krka, aktiv podeželskih žena Lisičke, turistično in športno društvo Ambrus ter Občina Ivančna Gorica in Zavod Prijetno domače. Naši učenci so brez dvoma razdelili največ promocijskega materiala in s tem gotovo privabili v naše kraje potencialne obiskovalce. Lahko rečemo, da so bili resnično izjemni promotorji Suhe krajine, turizma in tudi naše šole.

Glede na to, da smo se tovrstnega izziva lotili prvič, smo z osvojenim srebrnim priznanjem zelo zadovoljni. Še bolj pa smo zadovoljni z novimi izkušnjami, spoznanji, poznanstvi in pridobivanjem idej za naslednje leto. Naj omenimo še, da so se na tržnici poleg naše šole predstavile še Osnovna šola Toneta Pavčka, OŠ Mirna, OŠ Podbočje, OŠ Milana Jarca, OŠ Jožeta Gorjupa in OŠ Stari trg ob Kolpi. Tudi njihove naloge in turistični produkti so bili zelo izvirni in vsi smo se strinjali, da bi bilo zelo zanimivo doživeti »chilling po mirnopeško« ali doživetje »čez drn in strn«, morda pa bi bilo zabavno »obuditi spečo lepotico« ali pa si v poletnem mesecu vzeti čas za »igrarije na Krki«. No, če se bomo za kar koli od zgoraj naštetega zares odločili, bomo seveda o tem izčrpno poročali.
In če vas zanima kaj je to Trikotnik Suhe krajine, je tukaj kratek povzetek naše naloge:

Turistična naloga z naslovom Trikotnik Suhe krajine vabi na potovanje po treh krajevnih skupnostih občine Ivančna Gorica, ki svoje naravne in kulturne znamenitosti predstavlja z blagovno znamko Prijetno domače.

Naše potovanje od Krke do Zagradca in Ambrusa smo povezali s trikotnikom, ob njem pa nanizali nekaj znanih in malo manj znanih točk, ki ponujajo turistom sprostitev, šport, počitek, zabavo in sprehod v zgodovino./>

Poskušali smo si čim bolj predstavljati samo pot in se osredotočiti na čim širšo ciljno publiko. Še posebej nam je bilo v izziv načrtovati potovanje za ljudi, ki so sicer na določenem področju prikrajšani. Tako smo želeli pokazati, da je potovanje v trikotnik Suhe krajine primerno tudi za slepe, slabovidne, naglušne ljudi, saj narava sama ponuja številne možnosti za razvijanje naših čutov.

Oglišča našega trikotnika smo postavili v posamezne krajevne skupnosti. Začnemo tako na Krki, s Krško jamo in spustom po reki Krki. Nadaljujemo v Zagradcu, kjer se na poseben način prepletata preteklost in sedanjost. Ogledamo si stari mlin in novo šolo, ob tem pa ne pozabimo na umetnost, ki jo skrivajo cerkvice na naših dolenjskih gričih.

Zadnje oglišče predstavlja Ambrus – skriti biser Suhe krajine, kjer se turizem šele dobro razvija.

Če sta torej prvi dve postojanki že del turistične ponudbe, ki ju pripravljata TD Krka in TD Zagradec, pa smo ambruški del suhokranjskega potovanja pripravljali predvsem na podlagi dogajanja v minulih letih in z idejo, da te tri krajevne skupnosti, ki od leta 2015 predstavljajo šolski okoliš podružnične šole Zagradec, povežemo tudi s turističnim produktom.

L’pu je blu, pa še kej pridte!

Dragica Šteh