Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov.

 

Na ta dan se po vsej Evropi odvija vrsta dejavnosti za otroke in z otroki. Vse Evropejce se spodbuja k učenju jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Večjezičnost predstavlja pomembno orodje za boljše medkulturno razumevanje in je ključna sestavina bogate kulturne dediščine naše celine.

Tudi na naši šoli se vsako leto aktivno spomnimo tega pomembnega datuma in za učence pripravimo različne dejavnosti.

Letos so naši učenci podrobneje spoznali določene evropske države, njihove kulturne in jezikovne značilnosti, sestavljali besede in besedne zveze iz različnih evropskih jezikov. Starejši učenci so se s pomočjo videokonference spoznavali osnove španskega jezika, v osnove francoščine pa je učence uvajal učitelj francoščine.

Učenci razredne stopnje pa so peli in plesali na angleške in nemške pesmice ter šteli do deset v različnih evropskih jezikih.