Šolsko leto se je za šestošolce OŠ Stična začelo res fantastično. Vseh pet razredov – trije iz matične šole ter 6. razred PŠ Višnja Gora in 6. razred iz PŠ Zagradec, se je odpravilo na plavanje v Dolenjske Toplice.