V ponedeljek, 4. aprila 2016, smo na matični šoli in vseh podružnicah začeli z elektronsko identifikacijo prevzetih obrokov s pomočjo elektronskih kartic. Učenci na ta način prevzemajo kosilo, tako da pri delilnem pultu približajo kartico elektronskemu čitalcu. Čitalec iz kartice prebere podatke o učencu in potrdi prejeti obrok.  Za enkrat pri uvajanju elektronskih kartic ni nikakršnih težav.