Tudi letos so učenci sedmih razredov obiskali Narodno galerijo v Ljubljani. Ogledali so si del stalne zbirke po različnih umetnostnozgodovinskih obdobjih. Začeli so s srednjeveškim kiparstvom ter freskami iz obdobja romanike in gotike. Nato so se preselili v obdobje romantike, kjer so nastajali imenitni portreti meščanov, krajine in tihožitja. Sledil je realizem z Ivano Kobilco , njenim Poletjem in Kofetarico. Nenazadnje so se ustavili tudi ob slovenskih impresionistih, kjer smo ogled zaključili z likovno delavnico. Učenci so izbrali umetnino ter jo naslikali po opazovanju s suhimi pasteli na risalni list. Nastajali so prav zanimivi izdelki, katere bomo razstavili tudi v prostorih šole.

Zapisala:
Anka Švigelj Koželj