Na obletnico rojstva našega rojaka, pisatelja Josipa Jurčiča smo na matični šoli na več mestih pripravili razstavo izdelkov, ki so jih naredili učenci. V šolski knjižnici smo razstavili Jurčičeve knjige, v avli pri vhodu likovne izdelke učencev, v traktih razredne stopnje pa razstavo knjig in likovnih izdelkov.

Učiteljica Dragica Šteh je s svojimi učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Turistična vzgoja, Jurčičevo leto zaključila s pohodom. V soboto, 5. 3. 2022, je potekal tradicionalni Jurčičev pohod od Višnje Gore do Muljave, ki je bil letos zaradi sproščenih ukrepov spet v bolj množični obliki.

Učenci turistične vzgoje so na Jurčičevi domačiji na stojnici in med pohodniki predstavili kratek kviz s starimi, manj znanimi besedami, ki jih je Jurčič uporabljal v svojih delih. Udeleženci so se nam z veseljem pridružili in odgovarjali na vprašanja.

Mogoče lahko tudi vi razmislite, kaj pomenijo besede: gruntati, okinčati, pete pobrati, razkuzmati ali pa žlambor, balta, ulnjak in kontrabant. Prijaznim sogovornikom smo seveda povedali, da prihajamo iz osnovne šole Zagradec ter jim poklonili brošurico z naslovom Dobrodošli v Zagradcu.