Vpis v 1. razred za naslednje šolsko leto 2022/23 bo potekal v mesecu februarju 2022.

Vpisovali bomo otroke, ki bodo v koledarskem letu dopolnili starost 6 let. Starši bodočih novincev bodo na dom prejeli vabilo na vpis.

Vpis v OŠ ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. L.RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13).